Main Image
Volume 281 - The 26th International Nuclear Physics Conference (INPC2016) - Nuclear Astrophysics – Thursday 15
Progress of Jinping Underground Nuclear Astrophysics Experiment (JUNA) project
W. Liu,* L. WeiPing, L. ZhiHong, H. JianJun, T. XiaoDong, L. Gang, A. Zhu, C. JianJun, C. Han, C. QingHao, C. XiongJun, C. ZhiJun, C. BaoQun, D. XianChao, F. ChangBo, G. Lin, G. Bing, H. GuoZhu, H. Alexander, H. SuQing, H. HanXiong, H. Ning, J. BaoLu, J. LiYang, K. Shigeru, L. JianMin, L. KuoAng, L. Tao, L. YunJu, L. Maria, L. XiaoBing, M. HongYi, M. ShaoBo, M. DongMing, Q. YongZhong, Q. JiuChang, R. Jie, S. YangPing, S. Jun, S. LiangTing, T. WanPeng, T. Isao, W. Shuo, W. Peng, W. YouBao, W. Qi, X. ShiWei, Y. ShengQuan, Y. LiTao, Y. Yao, Y. XiangQing, Y. Qian, Z. Sheng, Z. HuanYu, Z. Hui, L. Zhang, Z. NingTao, Z. QiWei, Z. Tao, Z. XiaoPeng, Z. XueZhen, Z. ZiMing, Z. Wei, Z. Zuo
*corresponding author
Full text: pdf
Pre-published on: 2017 May 04
Published on: 2017 May 09
Abstract

Jinping Underground laboratory for Nuclear Astrophysics (JUNA) project takes the advantage of the ultra-low background of CJPL lab, high current accelerator and highly sensitive detectors to directly measure a number of crucial reactions occurring at their relevant astrophysical ener- gies. In current phase, JUNA aims at the direct measurements of 25Mg(p,γ)26Al, 19F(p,α)16O, 13C(α,n)16O and 12C(α,γ)16O reactions. The progress, including experimental setup, accelerator system, detector development, and low background test, will be presented.
DOI: https://doi.org/10.22323/1.281.0157
Open Access
Creative Commons LicenseCopyright owned by the author(s) under the term of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.